Blog

rodzaje żwiru

Jaki żwir wybrać do drenażu?

Drenażem nazywana jest sieć instalacji hydrotechnicznej, którym głównym zadaniem jest regulowanie dystrybucji wody na terenie całej działki. Dzięki tej części konstrukcji budynki są chronione przed zalaniem i uszkodzeniem, a woda nie gromadzi się nadmiernie na terenie posesji. Dzięki odpowiednio wykonanemu drenażowi wody gruntowe i opadowe nie powodują nagłego wymywania gruntu, co mogłoby spowodować obniżenie jakości gleby i zmniejszenie stabilności konstrukcji.

Czytaj więcej...

żwir

Frakcje uziarnienia – różnice pomiędzy żwirem grubym i żwirem średnim

Żwir jest wykorzystywany przy produkcji betonu, ale ma też zastosowanie w pracach budowlanych, głównie drogowych. Używany jest przy budowie chodników, ulic, parkingów. Wykorzystywany jest jako podkład pod kostkę brukową, na posesjach i w ogrodach. To wielce cenione kruszywo powinniśmy zamawiać u sprawdzonych dostawców.

Czytaj więcej...

kruszywo w ogrodzie

Jakie kruszywa stosuje się w ogrodzie?

Do niedawna kruszywa kojarzone były przede wszystkim z budownictwem. Piaski, tłucznie i żwiry w różnych granulacjach pojawiały się najczęściej na placach budowy. Obecnie równie często można je spotkać w ogrodach, gdzie wykorzystywane są do przygotowywania podłoża, wyznaczania ścieżek czy ogradzania terenu. Jakie kruszywa najczęściej wybierane są do ogrodów?

Czytaj więcej...