Żwir gruby

żwir i nieboJesteśmy dostawcą pozyskiwanego we własnym zakresie żwiru grubego z kopalni SIERSZEW. Żwir gruby należy do grupy kruszyw naturalnych, a jego cechą charakterystyczną są ziarna mające wymiar co najmniej 8mm. Ten rodzaj żwiru przeznaczony jest przede wszystkim do produkcji betonu towarowego, ale także do budowy drenażu opaskowego czy też do wysypywania parkingów i posesji.
Naturalne właściwości fizyczne żwiru czynią z niego m.in. materiał niepodatny na ściskanie i ścieranie, mrozoodporny oraz nienasiąkliwy. Cechy te powodują dużą odporność żwiru na warunki atmosferyczne oraz odporność mechaniczną.

 

Żwir gruby jako podstawowy składnik betonu

Kruszywo budowlane jest jednym z podstawowych składników mieszanek betonowych i potrafi stanowić nawet do 70 proc. objętości betonu. Żwir gruby stosowany jest do uzyskania betonu zwykłego, czyli mieszanki o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, a jednocześnie nieprzekraczającej 2600 kg/m3. Tak więc żwiru grubego używa się do produkcji standardowego materiału budowlanego o klasach wytrzymałości na ściskanie B10, B15, B20 i B30.
Beton zwykły to materiał wykorzystywany na każdej budowie, m.in. do budowy fundamentów w budownictwie jednorodzinnym, do wznoszenia ścian piwnicznych, budowy stropów, a także do wykonania posadzek. O rodzaju betonu zastosowanego na wybrany element konstrukcyjny decyduje konstruktor, który określa typ materiału na podstawie odpowiednich obliczeń.